Thế chấp nhà dự án

Lãi suất 6.9%/ 1 năm

HỒ sơ cần chuẩn bị:

  • Hợp đồng mua bán nhà/ hợp đồng chuyển nhượng
  • Hợp đồng lao động/ sao kê lương/ đăng kí kinh doah
  • Chứng minh thư/ hộ khẩu

Tin Liên Quan